Seaside Industry Parkiin 1800 paneelin aurinkovoimala

Seaside Industry Parkissa otetaan askel kohti entistä ympäristöystävällisempää toimintatapaa, sillä alueelle tullaan rakentamaan tämän vuoden aikana aurinkovoimala. Alueen suurimman rakennuksen, lohkotehtaan, katolle sijoitetaan 1800 aurinkopaneelia, jotka kattavat n. 5000 neliömetrin suuruisen alan hallin katosta. Aurinkovoimalan teho tulee olemaan n. 500 kW ja se tuottaa laskennallisesti n. 420 MWh ympäristöystävällistä sähköä vuodessa. Seaside Industry Parkiin rakentuva voimala sijoittuu Suomen tehokkaimpien aurinkovoimaloiden joukkoon, joten kyse on varsin merkittävästä hankkeesta.

Toteutus PPA-mallina

Seaside Industry Parkin hallinnoinnista ja kehittämisestä vastaava Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä Rauman Energia Oy:n kanssa ns. PPA-mallina (Power Purchase Agreement). Kyseisessä mallissa Rauman Energia tekee investoinnin ja rakennuttaa aurinkovoimalan Seaside Industry Parkin alueelle. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt puolestaan sitoutuu pitkäaikaisella sopimuksella ostamaan voimalan tuottaman sähkön Rauman Energialta. Tämän toimintamallin etuna on, että asiakas pääsee mukaan päästöttömään aurinkosähkötuotantoon ilman omaa investointia. Aurinkosähkö on maailman nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto ja sen tuotantokustannus on laskenut nopeasti. ”Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on kasvanut merkittävästi ja haluamme tarjota sekä kuluttaja- että yritysasiakkaillemme tulevaisuuden älykkäitä ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja”, sanoo Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala. Seaside Industry Parkin voimalan suunnittelee ja toteuttaa Avaimet käteen -toimituksena lähes 40 vuoden kokemuksen aurinkosähköjärjestelmien toteutuksesta omaava Naps Solar Systems Oy. Rauman Energia on yksi Naps Solarin omistajista. ”Naps-yhteistyö on luonut meille vahvan perustan olla tarjoamassa asiakkaillemme mahdollisimman luotettavia ratkaisuja”, Haapala jatkaa.

Kyse ennen kaikkea ympäristöteosta

”Ympäristönäkökohtien huomioiminen on alusta asti ollut yksi teollisuuspuiston toiminnan kulmakivistä ja puistossa toimitaan koko alueen kattavan, yhteisen ympäristöluvan puitteissa”, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen kertoo. Nyt käynnistyvää rakennushanketta voikin näin ollen pitää luonnollisena jatkumona alueen kehittämistä ohjaavalle toimintamallille. Luukkosen mukaan voimalan rakentaminen ei oleellisesti vaikuta alueella käytetyn sähkön hintaan. ”Kyse on ennen kaikkea ympäristöteosta”, hän toteaa. Aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä tullaan kattamaan alueen vuotuisesta sähkönkulutuksesta n. kolme prosenttia, aurinkoisena kesäpäivänä voidaan kuitenkin päästä hetkittäin jopa 25 prosentin katteeseen.

Aurinkovoimalaprojekti on merkittävä myös Rauman kaupungille, sillä se tukee erinomaisesti Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hanketta. HINKU-hankkeessa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Nyt toteutuvasta aurinkovoimalan rakentamisesta saatavat kokemukset auttavat samankaltaisten projektien suunnittelussa ja toteutuksessa tulevaisuudessa.