Rauman Meriteollisuuskiinteistöt vuokraa materiaalikeskuksen Rolls-Roycelle

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rolls-Royce Oy Ab ovat allekirjoittaneet 17.9. sopimuksen

Seaside Industry Park -teollisuuspuiston alueella sijaitsevan Rauman telakan entisen

materiaalikeskuksen vuokrauksesta. Materiaalikeskus sijaitsee Rolls-Roycen omistaman tontin sekä

teollisuus- ja toimistorakennuksen vieressä. Vuokra-ajan pituus on 10 vuotta, minkä lisäksi on sovittu

kahdesta viiden vuoden optiosta.

 

Materiaalikeskus peruskorjataan Rolls-Roycen hitsaamo- ja varastotoimintoja varten. Korjausprojektin

rahoittaa ja siitä vastaa Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy. Pääurakoitsijaksi on valittu Skanska

Talonrakennus Oy. Peruskorjauksessa mm. saneerataan koko julkisivupinta, uusitaan lattiapinnat,

valaistus, rakennusautomaatio, nosto-ovet, nosturit ja ilmanvaihto sekä rakennetaan uudet sosiaalitilat ja

lisätään sprinklereitä nykyajan vaatimusten mukaisesti. Korjausprojekti valmistuu maaliskuussa 2016.

Rolls-Royce maksaa peruskorjauksen kustannukset Rauman Meriteollisuuskiinteistöille 10 vuoden

vuokra-ajan kuluessa.

‒ Materiaalikeskusrakennuksen vuokraaminen on osa Rolls-Royce Rauman toimintojen

kehittämissuunnitelmaa, jossa keskittämällä ja tehostamalla toimintoja Seaside Industry Parkin alueella

varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin, Rolls-Royce Oy Ab:n toimitusjohtaja Olli Rantanen toteaa.

‒ Seaside Industry Parkille materiaalikeskuksen peruskorjausprojekti on tärkeä avaus alueen toimitilojen

uudistamisessa ja siten puiston kehittämisessä ja ajanmukaistamisessa, Rauman

Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen sanoo. Teollisuuspuistossa alkaa piakkoin

toinenkin projekti, kun alueelta ryhdytään louhimaan kalliota lisätonttimaan saamiseksi uusia halleja ja

toimintoja varten.

 

Telakka-alueen omistaa Rauman kaupunki, joka on vuokrannut alueen rakennukset ja rakennelmat 100-

prosenttisesti omistamalleen Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle. Rauman kaupunginvaltuusto on

22.6 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt materiaalikeskuksen rakennuksen luovuttamisen apporttina

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle.

─ Rolls-Roycen Rauman yksikön toimintaedellytysten varmistaminen oli kaupungille tärkeä peruste, kun

telakka-alue hankittiin kaupungin omistukseen. Haluamme mahdollistaa Rolls-Roycen toimintojen

keskittämisen yhteen pisteeseen Raumalla ja tukea Rauman yksikön kilpailukyvyn lisäämistä,

kaupunginjohtaja Kari Koski sanoo.

 

Lisätietoja antavat

Timo Luukkonen, toimitusjohtaja, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, puh. 040 550 1942

Olli Rantanen, toimitusjohtaja, Rolls-Royce Oy Ab, Rauma, puh. 0400 646 050

Kari Koski, kaupunginjohtaja, Rauman kaupunki, puh. 02 834 3000